Bahçelievler Mah. Muammer Aksoy Cad. No: 64/A
0 (312) 222 79 89

SÜRÜCÜ BELGESİ DENEME SINAVI

Deneme Sınavına hoşgeldiniz,

Bu sınav siz değerli kursiyerlerimiz kendilerini test etmesi amacı ile hazırlanmıştır.

Sınavımız 50 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır.

Sınav süresi 60 dakikadır.

Aşağıdaki formu doldurduktan sonra sınava başlayabilirsiniz.

İsimİşE-postaTelefon
1) Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
2) I. Güvenli bir müdahalenin sağlanması
II. Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
III. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesi
Verilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?
3) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
4) Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
5) İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
6) Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
7) Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
8) I. Damar ve sinir sıkışmasına

II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
9) Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
10) Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
11) Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir
12) Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
13) Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

14) Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

 
15) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

16) Şekilde ki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

17) Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir ?

18) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

19) Resimde görülen manevra hangi amaçla uygulanır?

20) Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
21) Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

22) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
23) Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
24) Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir
25) Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
26) Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
27) Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

28) Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

29) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir? 
30) Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
31) • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı

• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
32) Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
33) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
34) Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
35) Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
36)  Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
37) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

38) Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

39) Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

40) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

41) "88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 
42) • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.

• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.

• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
43) Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
44) Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?
45) Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
46) Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
47) Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
48) Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
49) Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

50) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?